• poświęcam zbyt wiele czasu i pieniędzy na weryfikację nowych inwestycji
  • podejmuję decyzje o nowej inwestycji tylko na podstawie intuicji
  • produkt, w który inwestuję nie osiąga założonej trakcji
  • produkt, w który inwestuję nie zaczął zarabiać

 

to:

Zweryfikujemy potencjał Twojej inwestycji i ograniczymy błędy na etapie wejścia kapitałowego. Dostarczymy plan przyśpieszenia rozwoju istniejącego produktu lub usługi cyfrowej.

Wesprzemy realizację niezweryfikowanych rynkowo projektów biznesowych.

W ICONARIS rozumiemy, że najważniejszym zasobem ograniczającym inwestora jest jego czas oraz, że analiza potencjału produktu/usługi jest najistotniejszym obszarem weryfikacji ryzka.

Sprawna selekcja projektów i weryfikacja szans powodzenia produktu jest jedną z naszych kluczowych kompetencji. Opracowaliśmy szybki i efektywny model weryfikacji potencjału i dojrzałości pomysłów biznesowych.

Badając na realnym rynku stopień zaangażowania ludzi w prototypy produktów i usług, eliminujemy przypuszczenia i domysły o ich potrzebach.

Usuwamy subiektywizm i opinie z procesu twórczego. Stawiamy hipotezy - odpowiedzi znajdując w eksperymentach. Płynące z nich dane przekuwamy w decyzje biznesowe, projektowe i komunikacyjne.

Przenosimy etap warsztatów koncepcyjnych i strategicznych do wewnętrznych zespołów ekspertów w ICONARIS, przez co ograniczamy ilość spotkań z interesariuszami do minimium. W efekcie weryfikacja hipotez jest szybka i efektywna kosztowo.

Łącząc Lean Startup, Design Thinking i Service Design z zaawansowaną analityką stworzyliśmy własne metodologie: Design by Numbers oraz Customer Journey by Numbers.

Angażując się w poszczególne etapy budowy biznesu tworzymy i wdrażamy powtarzalny proces dla niepowtarzalnych rozwiązań. Celem procesu jest identyfikacja i usuwanie przyczyn biznesowych niepowodzeń.

  1. Wierzymy, że każda nowoczesna firma jest stale rozwijanym „prototypem rynkowym".
  2. Nie ufamy „big ideas”, wierzymy w stawianie hipotez weryfikowanych eksperymentami.
  3. Nie ufamy opiniom, wierzymy w dane pochodzące z rzeczywistych działań.
  4. Nie jesteśmy usatysfakcjonowani oczywistymi wnioskami, ufamy zaawansowanej analityce.
  5. Nie wierzymy w przypadkowe działania, wierzymy w metodologie.
  6. Wierzymy, że powyższe jest koniecznością, aby przyspieszać rozwój każdego biznesu.

Dobre produkty i usługi powstają w skutecznych zespołach projektowych. Nasz zespół składa się z reprezentantów wielu specjalizacji, którzy codziennie robią to, w czym są najlepsi. Są wśród nas osoby, których doświadczenie wywodzi się z korporacji, agencji reklamowych, start-upów i firm produkujących oprogramowanie.

Dzięki zróżnicowanym doświadczeniom oferujemy naszym klientom elastyczność, wyjątkowe pomysły i wzrost wskaźników biznesowych.

napisz do nas na: office@iconaris.com

ICONARIS
ul. Adama Branickiego 11/3
02-972 Warszawa

do góry